C/ Santa Anna, 9 08290 Cerdanyola del Vallés Tel 93 580 77 77

 

La comptabilitat facilita un fidel reflex de la situació econòmica de l’empresa i les dades que ens aporta són imprescindibles per al control de la mateixa i per a una correcta presa de decisions.

A Gescontrol disposem de programes comptables que compartim amb els nostres clients per a un millor control i gestió de l’empresa. Disposem de diferents opcions perquè puguin triar la forma de treball que millor s’adapti a les seves necessitats i pressupostos.

Per a la introducció dels apunts comptables i la gestió de la informació el client disposa de tres opcions bàsiques:

 • Facilitar Gescontrol la documentació per a la seva comptabilització. El client pot tenir en tot moment accés a la informació comptable.
 • El client introdueix els apunts comptables directament a través dels programes que li són facilitades per Gescontrol. Aquesta opció permet una ràpida resposta davant de qualsevol necessitat que es pugui plantejar i un important estalvi de costos en programes i el seu manteniment.
 • El client disposa del seu propi programa comptabilitzant la documentació a les seves oficines amb el personal propi. Gescontrol efectua la puntual supervisió per a una correcta aplicació del Pla Comptable i de la resta de normativa.

Posem en tot moment els nostres serveis a disposició dels nostres clients :

 • Assessorament comptable
 • Posada a disposició dels nostres programes comptables
 • Confecció de comptabilitats a les nostres / les seves oficines.
 • Supervisió comptable
 • Implantació de sistemes comptables
 • Implantació i seguiment de programes de costos
 • Implantació i seguiment de control pressupostari
 • Assistència al tancament comptable i formulació de assentaments
 • Llistat i presentació de llibres comptables per a la seva legalització
 • Confecció i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Auditoría de Comptes
 • Informes