C/ Santa Anna, 9 08290 Cerdanyola del Vallés Tel 93 580 77 77

 

El coneixement i l’àmplia experiència del nostre equip humà li proporciona en tot moment la millor solució a les seves necessitats en l’àmbit laboral i social.

La planificació i previsió dels costos laborals, basada en el coneixement de la normativa a aplicar en cada moment, s’ha convertit en una eina imprescindible per a una correcta gestió dels recursos.

 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Actualització de nòmines per convenis i canvis normatius.
 • Informe detallat de costos laborals
 • Contractes i prorrogues
 • Contractes especials i d’alta direcció, representants comerç
 • Representació davant la inspecció de treball
 • Conciliacions CMAC
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Acomiadaments objetius
 • Reestructuracions de plantilla
 • Alta de noves empreses