C/ Santa Anna, 9 08290 Cerdanyola del Vallés Tel 93 580 77 77

 

La presa de decisió correcta en la constitució d’una societat, mercantil o civil, facilitarà en gran mesura la seva posterior gestió i podrà arribar a representar un important estalvi en els costos fiscals i d’administració.

Les possibles solucions a les incidències que es vagin produint així com els canvis d’estructura necessaris que s’hagin de fer front seran estudiades en profunditat i l’ajudarem perquè en cada moment la decisió presa sigui la correcta.

  • Constitució, transformació i dissolució de societats.
  • Operacions societaries
  • Patrimoni familiar
  • Succesió empresarial familiar
  • Redacció i confecció de contractes